Chính sách của chúng tôi

 • Chính sách bảo mật thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm thông tin đăng ký, thông tin liên hệ, thông tin giao dịch,… Người dùng có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình theo yêu cầu.
 • Chính sách sử dụng nội dung: Trang web sở hữu toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung được đăng tải trên trang, bao gồm văn bản, hình ảnh, video,… Người dùng không được phép sao chép, chỉnh sửa, phân phối, xuất bản, bán, hoặc sử dụng nội dung trên trang web cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích cá nhân, phi thương mại.
 • Chính sách bình luận: Người dùng có quyền bình luận về các bài viết trên trang web, nhưng phải tuân thủ các quy định của trang web, bao gồm:
  • Không đăng tải nội dung có tính chất vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục, hoặc gây tổn hại đến quyền và lợi ích của người khác.
  • Không đăng tải nội dung mang tính chất spam, quảng cáo, hoặc gây phiền nhiễu cho người khác.
 • Chính sách sử dụng dịch vụ: Người dùng có quyền sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên trang web, nhưng phải tuân thủ các quy định của trang web, bao gồm:
  • Không sử dụng dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc có hại cho người khác.
  • Không sử dụng dịch vụ để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.